"Die Ander Ses" Oordenking Reeks

Bybeldagboek
Nooi Mense Kerk Toe // Afdeling 1: Verdien die Reg om te Praat

Te dikwels vergeet ons skrifgedeeltes soos hierdie – ons strewe nie daarna om onafhanklik te wees sodat ons op ander kan neersien nie, hulle nie help nie of self nie hulp te soek nie. Ons doen dit om in staat te wees om ander te help en respek te verdien sodat ons die Evangelie aan hulle kan verkondig. Niemand vereer 'n lui persoon nie. Ons verdien respek as ons wys dat ons pligsgetroue werkers is wat nie sommer moed opgee nie. Werk pligsgetrou.

Praktiese Wenke: Dink na oor die week wat verby is – op watter maniere het jy volgens hierdie skrifgedeelte geleef? Kan jy verbeter? Hoe? Hoe kan jy volgende week anders optree?