"Die Ander Ses" Oordenking Reeks

Bybeldagboek
Lees die Bybel // Afdeling 1: Hoe Ons dit Gekry het

Die stelling wat Paulus hier maak is kragtig. Hy stel dit baie duidelik dat ons nie sommer net lukraak kan kies watter Bybelgedeeltes waar is en watter nie – die HELE Skrif is waardevol om ons te leer en te onderrig in geregtigheid. Hierdie idee loop hand-aan-hand met die konsep dat die Bybel geskryf is om ons toe te rus en nie net om te lees en dan te vergeet nie – dit het krag om lewens te verander en gee ons krag om die wêreld te verander! As ons egter net die woorde lees en hulle nie toelaat om ons lewens te verander nie, is dit net asof ons 'n telefoonboek lees. God se Woord is bedoel om lewendig en aktief te wees in ons lewens; dit kan soms uiters uitdagend wees, maar dit is die moeite werd.

As jy hierdie Bybelplan doen sonder die bedoeling om deur God se Woord verander te word, kan jy netsowel nou dadelik stop. As jy egter bereid is om dit ten volle aan te pak en toe te laat dat God jou gebruik om die wêreld te verander, staan dan soggens 20 minute vroeër op en gebruik hierdie oordenking om aan die gang te kom.

Praktiese Wenke: Skryf hierdie vers neer en soos jy deur hierdie oordenking werk, maak 'n punt daarvan om dit hardop te lees voor elke dag se oordenking, om jou siel daaraan te herinner dat God se Woord kragtig is. Vra spesifiek vir God dat hy jou sal help om te begryp wat die nut van elke vers is soos wat jy die res van die oordenking bestudeer.