"Die Ander Ses" Oordenking Reeks

Bybeldagboek
Stiltetyd saam met God // Afdeling 2: Aanbidding

Hierdie Psalm is 'n goeie voorbeeld van waarheen ons prys ons behoort te neem – ons kan niemand anders as God vertrou nie. As ons God se grootheid vergelyk met die boosheid en verganklikheid van die mens, kan ons nie anders as om God te vertrou nie. Hy is die enigste een wat hoop gee. Dit onderskei ons van die res van wêreld: ons het die punt bereik waar ons besef hoe verskriklik die toestand van die mensdom is, maar ons besef ook hoe groot God se liefde is. Sy getrouheid skyn helder in 'n donker wêreld vol van selfsugtigheid en seerkry.

Praktiese Wenke: Maak vanoggend hierdie Psalm jou gebed en herinner jou siel dat God die enigste een is wat ware hoop bied.