"Die Ander Ses" Oordenking Reeks

Bybeldagboek
Stiltetyd saam met God // Afdeling 2: Aanbidding

Hier kry ons 'n ander soort aanbidding – ons fokus ons gedagtes op God se Woord en beginsels en weier om gelykvormig te word aan die wêreld se idee van vryheid. Daar is een voorbeeld in die eerste vers: ons gee ons liggame as 'n lewende offer aan God in plaas daarvan om te glo dat seksuele omgang met enige iemand te eniger tyd gesond is. Ons glo dat dit wat God voorstel die beste manier is. Aanbidding sluit gehoorsaamheid aan God se Woord in, al maak dit nie aanvanklik vir ons sin nie. Ons moet vertrou dat God beter weet.

Praktiese Wenke: As jy tans seksueel verkeer met iemand met wie jy nie getroud is nie, of as jy enige iets anders doen wat tot jou nadeel is, hou op daarmee en bestudeer God se Woord om te sien hoe jy moet optree. Probeer om genoeg tyd in jou dag in te ruim om twee hoofstukke van die Bybel te lees. So kan jy jou gedagtes op God se Woord rig en nie die leuens glo wat die duiwel aan jou opdis nie.