"Die Ander Ses" Oordenking Reeks

Bybeldagboek
Stiltetyd saam met God // Afdeling 2: Aanbidding

Hierdie skrifgedeelte is redelik eenvoudig en verskaf 'n paar goeie redes en maniere om God te prys. Dit gee ook vir ons 'n Bybelse agtergrond hoekom ons musiek en instrumente gebruik om God te prys – dit is 'n manier wat Hy geskep om ons dankbaarheid en liefde teenoor Hom uit te druk. Die skrifgedeelte eindig met die opdrag dat almal wat asem het Hom moet prys – niemand het 'n verskoning nie! Die Bybel sê die klippe sal uitroep as ons God nie prys nie. Op een of ander manier sal God geprys word: aan ons word die geleentheid gegee om in 'n verhouding met Hom te staan en Hom te eer met ons doen en late, ons gedagtes en ons woorde. Aanbidding vind nie net plaas as ons sing nie - dit is 'n leefstyl.

Praktiese Wenke: Vind 'n plek om alleen te wees vir 5-10 minute en sing vir God (alleen of saam met 'n CD); kyk op na die Hemel en erken met jou stem dat God groot is.