"Die Ander Ses" Oordenking Reeks

Bybeldagboek
Let daarop dat hierdie versgedeelte nie sê dat God DALK die gebed van 'n regverdige hoor nie, of as daardie persoon gelukkig is sal God hom DALK help nie. Dit verklaar dat 'n regverdige se gebed kragtig en effektief is, sonder dat dit aan enige voorwaarde gekoppel is. In baie ander skrifgedeeltes [bv. Jakobus 4:2], verduidelik die Bybel dat ons nie kry wat ons wil hê nie, bloot omdat ons verkeerd bid en nié omdat God dit nie wil gee nie. God weet wat ons nodig het, nog voor ons daarvoor vra, maar Hy weet ook dat daar iets kragtig omtrent die hele proses is as ons, ons versoeke tot Hom rig. Dit help ons om vrymoedig te bid en dit help ons om eienaarskap te neem van ons versoek. Dit neem ons van 'n PASSIEWE perspektief waar ons verwag dat God alles vir ons moet doen, na 'n AKTIEWE posisie waar ons 'n versoek rig aan ons goeie God. Praktiese Wenke: Wees vandag moedig en vra God vir die dinge wat jy nodig het.