"Die Ander Ses" Oordenking Reeks

Bybeldagboek
Lees die Bybel // Afdeling 2: Die Krag van God se Woord

God se woord is so kragtig dat Hy verklaar dat dit sal doen wat dit veronderstel is om te doen. Die wonder van hierdie vers is: ons het vroeër gelees dat God se woord 'n swaard met twee kante is en skeiding bring tussen siel en gees. Die doel van God se woord is dus om dié wat hom aanvaar te verlos, maar dié wat hom verwerp te oordeel; lewe vir sommige en dood vir ander.

Ons moet geduring waaksaam wees en nie toelaat dat ons harte verbitterd raak teen God nie. Terselfdertyd moet ons beskikbaar wees as ons vriende ons nodig het op hulle lewensreis. As ons sien dat hulle van God afdwaal, moet ons alles in ons vermoë doen om hulle terug te bring.

Praktiese Wenke: Spandeer vanoggend tyd om te bid vir die mense in jou lewe wat tans aan die ‘verkeerde kant van die swaard’ is wat God se Woord en die waarheid betref. Vra God om hulle harte sag te maak op die manier wat net Hy kan doen, maar dat Hy ook vir jou geleenthede sal skep om die waarheid met hulle te deel.