"Die Ander Ses" Oordenking Reeks

Bybeldagboek
Lees die Bybel // Afdeling 1: Hoe het Ons dit Gekry?

Omdat die Bybel waar is, onderskei dit maklik tussen wat waar en onwaar is. Dit weerhou ons daarvan om ons sondige en vernietigende gedrag te regverdig. Omdat ons so vernuftig is om ons slegte gedrag te regverdig, is dit 'n baie belangrike feit om te onthou. Dit is gewoonlik 'n pynlike operasie as God se woord ons menslike begeertes afsny, maar dit is die moeite werd. Dit wat maklik gebeur is nie altyd die moeite werd nie. Dit word gesê dat vooruitgang nie sonder worsteling geskied nie. Dit is waar van omtrent enige ding in die lewe en dit is waar as jy toelaat dat God jou verander. Dit maak seer.

Terselfdertyd besef ons dat dit goed is vir ons. Dit is soos 'n dieët of oefensessie - niemand hou daarvan nie. Ons doen dit egter omdat ons baat vind daarby . Vra God om jou te wys in watter opsigte jy moet verander. Vra Hom ook om jou te versterk as die proses se harde werk begin.

Praktiese Wenke: Voorstel van hoe om te bid: “God, wys U vir my deur U woord watter sonde in my lewe is. Help my om meer soos U te word.”