Hoe is God? 'n 21-dag Leesplan

Oordenking

God Is Vol GenadeGenade is nogal 'n moeilike begrip om te verstaan. God word dikwels as genadig beskryf, maar wat beteken dit vir ons? Ons sing daaroor, lees en praat daaroor, maar verstaan ons dit regtig?Baie mense leef met die veronderstelling dat God se genade soos menslike genade is — onvolmaak, uitruilbaar, reaktief en onderworpe aan verandering. Ons aanvaar dat genade verdien moet word en ons het 'n vyand wat ons onder daardie wanbegrip wil hou. Genade is 'n geskenk wat deur Jesus se dood aan die kruis gekoop is, en deur God se liefde, gratis aan ons gegee is.Die Bybel is egter baie duidelik daaroor dat genade 'n geskenk is wat deur Jesus se dood aan die kruis gekoop is, en deur God se liefde gratis aan ons gegee is. God se genade, sy onverdiende guns, is nie 'n beloning vir enige menslike pogings nie. God se genade is slegs gegrond op wie Hy is en wie ons in Hom is. 
God gee sy genade aan ons omdat Hy dit wil doen. Deur genade is ons in sy familie aangeneem; ons skuld is betaal en ons sondes is vergewe. Dit is vir Hom 'n genot en sy wil om hierdie dinge vir ons te gee wanneer ons ons geloof in Jesus plaas. Niemand kan die krag van hierdie bonatuurlike uitruiling wegneem of verminder nie. Wanneer ons waarlik God se genade ervaar, kan ons nie anders as om aangetrokke te voel tot die Een wat dit vir ons gegee het nie. Ons is minder bekommerd oor wat ons verbrou en meer daarop gefokus om die God te leer ken wat ons só baie liefhet. Wat as ons ophou om onsself uit te put deur God se guns te probeer verdien en Hom eerder vra om ons te help sien en ontvang wat alreeds ons s'n is om in rus te vind? Hoe anders sou die lewe nie wees nie?Oordink: 
  • In watter deel van jou lewe sukkel jy om genade te ontvang? 

  • Vind jy dit moeilik om aan ander genade te betoon? Vra God om jou te help dat jy ander se tekortkominge sal sien soos Hy joune sien.

  • Voel jy waarlik aangeneem, verlos en vergewe? Indien nie, vra God vir geloof om hierdie gratis geskenke te aanvaar wat Hy vir jou wil gee.