Hoe is God? 'n 21-dag Leesplan

Oordenking

God is Barmhartig"Vandag is 'n goeie dag, vir 'n goeie dag" het onlangs 'n gewilde gesegde geword. Dit mag as 'n geykte uitdrukking voorkom. Geykte uitdrukkings bestaan egter juis omdat hulle so waar is."God se ontferming is elke môre nuut" (Klaagliedere 3:23). Elke dag openbaar God sy barmhartigheid op 'n nuwe wyse aan ons soos ons nooit voorheen ervaar het nie.Wanneer ons wakker word, moet ons 'n besluit neem. Ons kan God se barmhartigheid aangryp en kies om 'n goeie dag te hê. Anders kan ons besig bly met gister se sondes en worstelinge en kies om 'n slegte dag te hê.God is barmhartig. God se barmhartige deernis is oneindig en onuitputlik. God het sy barmhartigheid bewys deur vir Jesus te stuur om die oordeel wat na regte ons s'n was, op Hom te neem. God wag en werk nou "geduldig omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer" (2 Petrus 3:9) en onder sy geregtigheid lewe.Ons word elke dag opnuut wakker en kan voor begin. Dit maak nie saak wat ons gister gedoen het nie, want God se genade is vandag tot ons beskikking. Ons ontvang 'n nuwe begin. Die vraag is wat jy daarmee gaan doen?Oordink:
  • Is daar 'n gebied in jou lewe waar dit voorkom asof God nie optree nie, maar wat eintlik sy barmhartigheid is?

  • Hoe sou jou begrip dat God barmhartig is, jou siening verander van wie Hy is en hoe Hy in ons lewens werk?