Hoe is God? 'n 21-dag Leesplan

Oordenking

God Is LiefdeIn ons kultuur is daar 'n beheptheid met liefde. Liefdesromanse en rolprente stuur 'n boodskap uit dat liefde ons goed sal laat voel en ons behoort alles in ons vermoë te doen — selfs verkeerde dinge — om liefde te verkry.Die liefde gaan egter nie net oor seks-gedrewe passie nie — indien dit hoegenaamd liefde is.Met die vertaling van die Nuwe Testament uit Grieks, is minstens vier woorde as liefde vertaal:
  • storge (om van iemand te hou omdat jy hom of haar leer ken het),

  • philia (liefde tussen vriende wat vir mekaar omgee),

  • eros (die gevoel om "verlief te wees"),

  • agape (die onvoorwaardelike liefde van God).Met soveel verskillende emosies wat in een woord vasgevang word, is dit te verstane dat die begrip van liefde misverstaan kan word.In 'n brief aan die vroeë Christene, gee Johannes, een van Jesus se boesemvriende, aan ons 'n beter manier om liefde te verstaan. 1 Johannes 4:8 sê: "God is liefde."Liefde is nie iets wat God doen nie; dit is wie Hy is. God is die bron van ons vermoë om lief te hê. As ons in God die voorbeeld van liefde soek, is Hy die standaard en dit verander dan hoe ons mekaar behandel.  Die liefde van God word ten beste geïllustreer in Jesus se lewe en sterwe. "God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê" (Johannes 3:16).God se liefde is selfopofferend; dit maak nie staat op gevoelens en drange nie. God se liefde is ewig en volmaak; dit hou nie heeltyd dop of daar iemand of iets beter is nie. In ons kultuur het liefde 'n verwarrende en deurmekaar woord geword. In Christus, is liefde egter verlos.  Dit is slegs wanneer ons God waarlik ken dat ons in staat is om soos Hy lief te hê. Johannes se uitdaging aan die kerk van sy dag is dieselfde waarvoor ons ook vandag te staan kom. Deur die ervaring van sy liefde, word ons ook geroep om dit met ander te gaan deel (1 Johannes 4:11).Oordink:
  • Noem een manier hoe God gewys het dat sy liefde anders is as dit wat die wêreld bied.

  • Op watter wyse kan jy vandag God se liefde bewys?