Hoe is God? 'n 21-dag Leesplan

Oordenking

God Is OntsagwekkendHet jy al ooit by 'n verkeerskonstabel wat teen die sypaadjie geparkeer was, verbygery en dadelik gekyk of jy binne die spoedgrens is en ook seker gemaak dat jy nie iets ooglopend verkeerd doen nie? Selfs die mees wetsgehoorsame landsburger voel waarskynlik so. Ons kan daarna verwys as 'n gesonde vrees en respek vir wetstoepassing. Soms hoef ons net 'n polisievoertuig te sien om daardie reaksie te kry. Dit bring die mate van respek wat ons vir die rol van 'n polisiebeampte het na vore en ook dít wat hy verteenwoordig. Alhoewel tot 'n mindere mate, is dit soortgelyk aan die hart en ingesteldheid wat ons teenoor God moet hê.Ons lees in die Bybel van dinge om Hom te vrees en stomgeslaan te wees. Dit gebeur nie as gevolg van dit wat Hy vir ons gedoen het nie, maar eerder oor wie Hy is. Hy is die Lewende God (Elohim).Die eerste naam wat in die Bybel gebruik word om na God te verwys, is Elohim en word letterlik as "God" vertaal. Sommige geleerdes glo Elohim is afgelei van 'êl, wat op sy beurt vanuit die stamwoord, 'wl (wat "sterk" beteken), ontstaan het. Ander vermoed weer dat Elohim van twee ander stamwoorde afgelei is: 'lh (wat "god" beteken) en saamhang met 'elôah (wat "vrees" beteken).Wat vertel Elohim ons van God? Hy is bomenslik, magtig en sterk. Hy is nie 'n mens nie. Alhoewel ons God probeer verstaan deur aan Hom in menslike terme te dink, herinner sy mees gewone naam ons dat Hy nie soos ons is nie. God het al voor die aarde bestaan. Hy het ons geskape en ook alles wat ons in hierdie wêreld ken en van weet. Om ons posisie in sy skepping te verstaan, behoort in ons 'n gesonde vrees en ontsagwekkende respek na vore te bring.Oordink:
  • Was jy al ooit in verwondering oor wie God is? Wanneer?

  • Kom jou respek vir God na vore in die manier waarop jy met of van Hom praat? Hoekom of hoekom nie?

  • Op watter een manier beïnvloed jou kennis van God as Elohim die manier hoe jy Hom benader?