Hoe is God? 'n 21-dag Leesplan

Oordenking

God Is Ons HeerDeesdae vernoem baie ouers hul kinders na dit wat tans populêr is of wat mooi klink, sonder enige besondere betekenis behalwe die goedkeuring van 'n familielid of vriend nie. In die Bybelse tye was 'n naam baie belangrik. Mense se karakter, ervaring en lewensuitkyk is dikwels deur hul name beïnvloed.God self het verskeie name gehad waardeur van sy belangrike kenmerke aan sy mense uitgedruk is. Dit het daartoe gelei dat God se mense in die Ou Testamentiese tye sy krag, belangrikheid en die trefkrag van God se name verstaan het.In 2 Samuel 7:18-23 (AFR53), verwys koning Dawid na God as "Here HERE" ("Adonai" in die CJB), wat meester of Here beteken. Dawid, wat 'n gerespekteerde en magtige koning was, het hiermee erken dat sy grootheid onder mense niks in vergelyking met die grootheid van God was nie. Deur God as Here HERE (Adonai) aan te spreek, gee hy erkenning aan God se opperheerskappy. Dit is net God wat alle gesag en mag besit. Hy is in staat om enigiets te doen en is altyd reg.God het hierdie kant van Homself aan Israel gewys om daardeur die weg te baan vir sy mense uit gevangenisskap en om hulle in 'n nuwe land te vestig (2 Samuel 7:23). Net soos God groot en ontsagwekkende wonders vir Israel gedoen het, doen Hy dit ook vir ons.God het 'n weg vir ons gebaan om in 'n verhouding met Hom te wees deur sy Seun, Jesus, te stuur om vir ons sondes te betaal. Wanneer ons Jesus as ons Verlosser aanvaar, gee ons ook erkenning aan God as "Adonai," ons meester en Here (Matteus 10:32).Wanneer ons in 'n verhouding met God tree, word ons ook "gevestig as 'n volk wat vir altyd aan U behoort" (2 Samuel 7:24), net soos Israel. Hierdie besef het vir Dawid verander en verander ons ook. Dawid het homself beskou as 'n dienaar wie se werk dit was om aan God eer te bring. Wanneer ons God as Adonai ken, verskuif ons fokus net soos Dawid s'n daarvan weg om jouself te dien en eerder om God en ander te dien.Oordink:
  • Wat sê dit vir ons van God se mag dat 'n koning van Dawid se aansien, homself as dienaar van God ag?

  • Hoe verander jou begrip van God se karakter, deur Hom as "Adonai" te sien?

  • Sou jy jouself as 'n dienaar van God beskou? Hoekom of hoekom nie?