1-2 Tê-sa-lô-ni-ca

4 Ngày

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc xuyên suốt sách 1&2 Tê-sa-lô-ni-ca và sẽ rất phù hợp cho việc học Kinh Thánh cá nhân hoặc theo nhóm.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 75000 lượt hoàn tất