Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Khải Huyền

Khải Huyền

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc xuyên suốt sách Khải Huyền và sẽ rất phù hợp cho cá nhân hoặc nhóm học Kinh Thánh.

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi