Khải Huyền

Khải Huyền

11 Ngày

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc xuyên suốt sách Khải Huyền và sẽ rất phù hợp cho cá nhân hoặc nhóm học Kinh Thánh.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất