Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

1 & 2 Phi-e-rơ

1 & 2 Phi-e-rơ

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc xuyên suốt 1 & 2 Phi-e-rơ và kế hoạch này cũng phù hợp cho học Kinh Thánh cá nhân hoặc nhóm nhỏ.

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi