Gia-cơ

Gia-cơ

3 Ngày

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc Gia-cơ, phù hợp cho học Kinh Thánh cá nhân hoặc nhóm nhỏ.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất