1-2 Ti-mô-thê

5 Ngày

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc 1 & 2 Ti-mô-thê, phù hợp cho học Kinh Thánh cá nhân hoặc nhóm nhỏ.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do LifeChurch.tv biên soạn.

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất