Cựu Ước - Các Sách Lịch Sử

Cựu Ước - Các Sách Lịch Sử

90 Ngày

Với ba hay bốn đoạn Kinh Thánh mỗi ngày, bạn sẽ theo dõi lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên trong suốt Cựu Ước. Kế hoạch này cũng rất phù hợp cho học Kinh Thánh cá nhân hay theo nhóm.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất