Noel: Giáng Sinh Cho Mọi Người

Noel: Giáng Sinh Cho Mọi Người

12 ngày

Trong 12 ngày tới đây, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc hành trình đi xuyên qua câu chuyện Giáng Sinh và khám phá lý do tại sao đó không chỉ là một câu chuyện tuyệt vời được kể từ muôn đời nay, mà còn cả lý do vì sao Giáng Sinh thực sự được dành cho tất cả mọi người!

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Calvary Chapel Ft. Lauderdale đã cung cấp kế hoạch đọc này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: http://CalvaryFTL.org

Thông tin phát hành

Hơn 50000 lượt hoàn tất