40 Ngày Mùa Chay

47 Ngày

Mùa Chay luôn là thời điểm để chúng ta nhớ lại mọi việc đã được Đấng Christ làm trọn trên thập tự. Chúng ta có thể suy ngẫm về món quà dư dật này từ năm này đến năm khác mà vẫn kinh ngạc, sững sờ. Qua kế hoạch này bạn có thể lần theo bước Chúa Giê-xu trong suốt tuần cuối cùng của sứ mệnh Ngài trên thế gian, được kể theo thứ tự thời gian trong các sách Kinh Thánh. Kế hoạch này dài 47 ngày, nhưng 7 Chủ Nhật là các ngày nghỉ theo truyền thống.

Nhà phát hành

Chân thành cảm ơn Journey Church đã cung cấp kế hoạch 40 Ngày Mùa Chay. Vui lòng truy cập trang: http://www.lifeisajourney.org để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất