Hành trình Di Sản

31 Ngày

Dave Ramsey là tiếng nói đáng tin cậy của Mỹ về tiền bạc và kinh doanh. Sau khi bị phá sản ở tuổi 30, Dave bắt đầu học cách xử lý tiền bạc theo cách của Chúa. Giờ đây, Dave dành hết tâm huyết để dạy người khác cách kiểm soát tiền bạc để họ có thể sống và ban cho hơn bao giờ hết. Trong 31 ngày tới, Dave sẽ hướng dẫn bạn qua những gì Kinh Thánh nói về tiền bạc và thịnh vượng và làm sao để sống và để lại di sản cho các thế hệ mai sau.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Dave Ramsey đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: daveramsey.com/legacy

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất