Sự Vâng Lời

Sự Vâng Lời

2 Tuần

Chính Chúa Giêsu đã nói, ai yêu Ngài thì sẽ vâng giữ Lời Ngài. Bất luận chúng ta phải trả giá thế nào, sự vâng lời là vô cùng quan trọng đối với Chúa. Kế hoạch "Sự Vâng Lời" sẽ hướng dẫn bạn đọc Kinh Thánh về chủ đề này: Làm thế nào để giữ gìn tư tưởng liêm chính, ý nghĩa của lòng thương xót, sự vâng lời sẽ giải thoát và ban ơn cho cuộc sống của chúng ta như thế nào, và hơn thế nữa!

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 500000 lượt hoàn tất