Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Sự Vâng Lời

Sự Vâng Lời

14 ngày

Chính Chúa Giêsu đã nói, ai yêu Ngài thì sẽ vâng giữ Lời Ngài. Bất luận chúng ta phải trả giá thế nào, sự vâng lời là vô cùng quan trọng đối với Chúa. Kế hoạch "Sự Vâng Lời" sẽ hướng dẫn bạn đọc Kinh Thánh về chủ đề này: Làm thế nào để giữ gìn tư tưởng liêm chính, ý nghĩa của lòng thương xót, sự vâng lời sẽ giải thoát và ban ơn cho cuộc sống của chúng ta như thế nào, và hơn thế nữa!

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin
Thông tin phát hành

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi