Sự buồn rầu

Sự buồn rầu

5 Ngày

Sự buồn rầu có thể làm cho bạn cảm thấy chơi vơi. Dù cho xung quanh luôn có những người bạn và người thân gia đình ủng hộ và khích lệ, nhưng chúng ta vẫn thường cảm thấy dường như không ai thật sự hiểu mình - rằng chúng ta thật cô đơn trong sự đau khổ mình. Với lịch đọc này, bạn sẽ gặp gỡ những câu Kinh Thánh có thể an ủi bạn, giúp bạn tìm ra được điểm tích cực từ Chúa, giúp bạn cảm nhận được Cứu Chúa đang thật sự quan tâm đến bạn và giúp bạn kinh nghiệm được sự chữa lành.

Nhà phát hành

Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Immersion Digital - nhà sáng lập ra Glo Bible - đã chia sẻ kế hoạch đọc cá nhân này. Bạn có thể dễ dàng tạo lập một kế hoạch và nhiều cái khác nữa như vậy bằng Glo Bible. Để biết thêm chi tiết hãy tham khảo tại www.globible.com

Thông tin phát hành

Hơn 75000 lượt hoàn tất