Sự Chết

7 Ngày

Chết là cái mà bất kỳ ai cũng sẽ phải đối diện. Đã có quá nhiều câu hỏi được đặt ra và chúng có thể làm cho chúng ta bị lay động. Lịch đọc 7-ngày này sẽ gửi đến cho bạn một cái nhìn vắn tắt cách Kinh Thánh nói về việc tìm kiếm sức lực cùng sự an ủi trong việc đối diện với cái chết.

Nhà phát hành

Lịch đọc Kinh Thánh này được lập nên bởi LifeChurch.tv.

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất