Từ Lo Lắng Đến Bình An

Từ Lo Lắng Đến Bình An

6 ngày

Nếu bạn thấy chính mình liên tục phải đấu tranh với những lo lắng và bất an, kế hoạch đọc Kinh Thánh này là dành cho bạn. Sẽ không có một công thức nào đảm bảo mang tới 100% thành công để có sự bình an cũng như mọi vấn đề liên quan đến sự lo lắng sẽ được giải quyết. Nhưng những nguyên tắc chính trong kế hoạch này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn, một con đường để đi tới thành công khi chúng ta thực hiện chúng. Bạn vừa được mời để bắt đầu cuộc hành trình này từ lo lắng đến bình an.

Nhà phát hành

Kế hoạch đọc Kinh Thánh nguyên bản được Youversion tạo ra và cung cấp.

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất