Bài học cuối cùng: Kế hoạch cho một Tuần lễ Thánh

Bài học cuối cùng: Kế hoạch cho một Tuần lễ Thánh

10 ngày

Hãy để Tuần lễ Thánh này trôi qua thật chậm và học biết về những ngày cuối cùng của Đấng Christ trên trần thế. Mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được những bài học hay món quà mà Ngài đã dành thời gian để ban cho chúng ta. Bạn có cần một lời nhắc nhở về những điều quan trọng nhất cho Đấng Christ—Đó là bạn yêu con dân Ngài và đi theo Ngài? Vậy Ngài muốn dạy chúng ta điều gì trong Tuần lễ Thánh này?

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Becky Kiser cùng với Sacred Holidays đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web: www.sacredholidays.com

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất