Tình yêu thật là gì?

Tĩnh nguyện
Mong chờ tình yêuTrong sâu thẳm tâm hồn chúng ta đều mong chờ tình yêu cho dù chúng nó biết nó hay không. Chúng ta được sinh ra để yêu thương. Đức Chúa Trời là tình yêu. Bạn có mong đợi để biết tình yêu thật sự của Đức Chúa Trời? Rồi sau đó bạn có muốn yêu Ngài với tất cả trái tim, tâm hồn, tâm trí và sức mạnh để đền đáp tình yêu của Ngài?Nhưng tình yêu thực sự là gì? Mỗi một từ có mang rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta có thể nói trong một hơi, " tôi yêu cà phê. Tôi yêu bạn đời của tôi. Tôi yêu Chúa Giê-Xu." Làm như thế nào chúng ta có thể biết tình yêu thật sự là gì? Nó trông như cái gì? Nó cảm thấy như cái gì? Liệu nó có quan trọng không?Tình yêu thật không chỉ là sự cảm thụ, một cảm giác, một nhiệm vụ, hoặc thậm chí là một học thuyết. Tình yêu thật là một khát khao thật sự đem lại hạnh phúc cho người khác. Tình yêu thật là tình yêu mang vinh quang đến cho Đức Chúa Trời và cũng là mục đích của cuộc sống và sự tồn tại của hội thánh.Một vài người sẽ nói rằng truyền giáo là mục tiêu cuối cùng của một hội thánh: "Sứ mệnh tối thượng của Hội Thánh là phúc âm hóa thế giới. Sứ mệnh của hội thánh là truyền giáo" (Oswald J. Smith).Một vài người khác sẽ nói đó là sự thờ phượng: "Truyền giáo không phải là mục tiêu cuối cùng của hội thánh, đó phải là sự thờ phượng. Truyền giáo tồn tại bởi vì thờ phượng thì không. Thờ phượng là cuối cùng, không phải truyền giáo, bởi vì Đức Chúa Trời là cuối cùng, không phải con người. Khi thời đại này kết thúc, vô số người được cứu chuộc hiện diện trước ngai vàng của Đức Chúa Trời, truyền giáo sẽ không còn tồn tại. Đó chỉ là điều cần thiết tạm thời. Nhưng thờ phượng luôn luôn tồn tại mãi mãi" (John Piper).Tôi đề nghị với bạn rằng tình yêu là cuối cùng và truyền giáo và thờ phượng là sự phát triển vượt bậc của tình yêu đó. Điều răn của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài là hãy hết lòng, hết sức và hết ý mà yêu mến Ngài. Chúa Giê-Xu cũng nhắc lại điều này, Ngài nói rằng điều đầu tiên và quan trọng nhất của các điều răn là chúng ta hãy yêu mến Thượng Đế là Đức Chúa Trời của chúng ta với TẤT CẢ tấm lòng, với TẤT CẢ tâm hồn, với TẤT CẢ tâm trí, và với TẤT CẢ sức mạnh. TẤT CẢ có nghĩa là TẤT CẢ. Sau đó Ngài nói với chúng ta rằng mọi người sẽ biết chúng ta là môn đệ của Ngài bởi tình yêu của chúng ta cho những người xung quanh. Rồi Phao Lô giải thích trong thư tín của mình gởi cho hội thánh Cô-rinh-tô rằng đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương là ba điều cuối cùng, nhưng điều quan trọng hơn hết là tình yêu thương. Theo Đức Chúa Trời, Chúa Giê-Xu, và Phao lô, tình yêu xuất hiện như là mục tiêu cuối cùng cho chúng ta và cho hội thánh.