Hành Trình 60 Ngày Đọc Tân ước

60 Ngày

Kế hoạch này sẽ giúp bạn đọc trọn Tân Ước trong 60 ngày. Nhiều cuốn sách cung cấp thông tin cho bạn, nhưng chỉ Thánh Kinh mới có năng quyền biến đổi bạn. Hằng ngày hãy đọc các phân đoạn được chọn, và bạn sẽ kinh ngạc trước quyền năng, sự thấu hiểu bề trong, và sự biến đổi sẽ đến trên cuộc đời mình.

Nhà phát hành

Lịch đọc Kinh Thánh này được lập nên bởi LifeChurch.tv.

Thông tin phát hành

Hơn 75000 lượt hoàn tất