Cầu Nguyện Cách Trông Đợi trong Mùa Giáng Sinh

Cầu Nguyện Cách Trông Đợi trong Mùa Giáng Sinh

7 Ngày

Câu chuyện Giáng sinh luôn tràn ngập hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng đôi khi các chi tiết đó trở nên quá quen thuộc đến mức vô tác dụng. Những lời cầu nguyện ngắn gọn này giúp bạn suy ngẫm sâu sắc hơn về sự kiện đáng kinh ngạc và quan trọng nhất trong lịch sử: chính Đức Chúa Trời đã trở thành một con người như chúng ta. Mỗi lời cầu nguyện được viết bởi David Mathis, biên tập viên điều hành cho desiringGod.org và mục sư tại Hội thánh Cities ở Saint Paul, Minnesota.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn The Good Book đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang https://www.thegoodbook.com/the-christmas-we-didnt-expect

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất