Merry & Bright: Chúc tụng Giáng Sinh Mỗi Ngày

Merry & Bright: Chúc tụng Giáng Sinh Mỗi Ngày

7 Ngày

Có một điều gì đó đặc biệt về Giáng Sinh có xu hướng mang lại điều tốt nhất cho tất cả chúng ta. Chúng ta thường tử tế hơn, hào phóng hơn và dành nhiều thời gian hơn cho những người chúng ta yêu thương. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Giáng Sinh không phải kết thúc vào tháng 12? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể ăn mừng Giáng Sinh mỗi ngày?

Nhà phát hành

Kế hoạch đọc Kinh Thánh nguyên gốc được tạo ra và cung cấp bởi YouVersion.

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất