Giáng Sinh Hy Vọng

Giáng Sinh Hy Vọng

10 ngày

Đối với nhiều người, Giáng sinh là một danh sách dài những việc cần phải làm khiến họ không còn mong đợi và ao ước cho ngày 26/12. Trong loạt bài giảng này, mục sư Rick Warren muốn giúp bạn nhớ lại lý do bạn tổ chức Giáng Sinh và tại sao nó nên thay đổi không chỉ cách bạn tổ chức buổi lễ mà còn thay đổi phần còn lại trong cuộc sống của bạn.

Nhà phát hành

Bài tĩnh nguyện này © 2014 by Rick Warren. Bản quyền được bảo hộ. Được sử dụng theo sự cho phép.

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất