Thổi Những Đam Mê Thuộc Linh Vào Hôn Nhân

Thổi Những Đam Mê Thuộc Linh Vào Hôn Nhân

7 Ngày

Được trích từ sách mới của Gary Thomas “Tình Yêu Trọn Đời,” nói về mục đích đời đời của hôn nhân. Tìm hiểu các công cụ thiết thực để giúp hôn nhân của bạn trở thành một mối quan hệ đầy khích lệ, tuôn đổ cuộc sống thuộc linh đến những người xung quanh.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn David C Cook đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang http://www.dccpromo.com/a_lifelong_love/

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 750000 lượt hoàn tất