Thi Thiên và Châm Ngôn trong 31 Ngày

31 Ngày

Các sách Thi Thiên và Châm Ngôn bao gồm các bài hát, thơ vịnh cùng các bài viết thể hiện sự thờ phượng, lòng khao khát, sự khôn ngoan, tình yêu, nỗi tuyệt vọng và chân lý. Kế hoạch này sẽ giúp bạn đọc toàn bộ Thi Thiên và Châm Ngôn chỉ trong 31 ngày. Tại đây bạn sẽ gặp Chúa và tìm thấy sự bình yên, an ủi, sức mạnh, cũng như nguồn khích lệ cho mọi kinh nghiệm sống của mình.

Nhà phát hành

Chương trình đọc này được cung cấp bởi YouVersion. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.youversion.com

Thông tin phát hành

Hơn 75000 lượt hoàn tất