Robert Roberts

1 Năm

Kế hoạch của Roberts hướng dẫn bạn đọc toàn bộ Cựu Ước một lần và Tân Ước hai lần một cách quy mô và có hệ thống. Trung trình mỗi ngày bạn sẽ đọc bốn đoạn Cựu Ước và Tân Ước.

Nhà phát hành

Kế hoạch này được Robert Roberts biên soạn cách đây hơn 100 năm.

Thông tin phát hành

Hơn 25000 lượt hoàn tất