La-mã 5:3

La-mã 5:3 BPT

Chúng ta cũng vui trong cảnh khổ, vì cảnh khổ dạy chúng ta nhẫn nhục.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

La-mã 5:3

Chia sẻ