Đừng Bỏ Cuộc

Đừng Bỏ Cuộc

7 Ngày

Bạn đã từng rất mệt mỏi hoặc thất bại trong cuộc sống khiến bạn muốn đầu hàng và bỏ cuộc? Kinh Thánh đầy lời khích lệ để kiên trì và tiếp tục! Kế hoạch 7 ngày đọc sẽ làm tươi mới bạn cho hành trình phía trước.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Brittany Rust đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang http://www.brittanyrust.com

Thông tin phát hành

Hơn 75000 lượt hoàn tất