YouVersion

Ứng dụng Kinh Thánh hoàn toàn miễn phí, không có quảng cáo và không mua hàng trong ứng dụng. Tải ứng dụng

Cuộc sống Thay đổi: Khi bạn là Mẹ đơn thân

Cuộc sống Thay đổi: Khi bạn là Mẹ đơn thân

Công việc của một người mẹ đơn thân rất khó khăn và đôi khi thật cô đơn, nhưng đó cũng là vai trò quan trọng nhất mà bạn từng đảm nhận. Lẽ thật là, Đức Chúa Trời đã chọn và trang bị cho bạn để dẫn dắt gia đình mình. Trong kế hoạch sáu ngày này, bạn sẽ khám phá các tài nguyên và Kinh Thánh để chữa lành quá khứ của bạn, để khích lệ bạn trong hiện tại và tìm hy vọng cho tương lai của bạn.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Mục vụ Changed Women đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.changedokc.com
Thông tin phát hành