Jezus volgen in Zijn lijden

Day 8 of 8 • This day’s reading

Devotional

Absurd


Heb jij ook wel eens meegemaakt dat iets zo absurd klonk dat je niet geloofde dat het waar kon zijn, maar dat het toch waar bleek te zijn? 


De opstanding uit de dood van Jezus was zo een gebeurtenis. Toen Maria van Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus, het lijk van Jezus wilden zalven met specerijen kwamen zij erachter dat Zijn lijk weg was. Een jongeman in een wit gewaad zat in de grafrots waar Jezus had gelegen en vertelde hen dat Hij was opgewekt en waar zij Hem konden vinden. Laten we lezen hoe zij en de discipelen hierop reageerden.
Lezen: Marcus 16
Ongelooflijk!


De opstanding was een ongelooflijke gebeurtenis! De twee Maria’s raakten ontsteld door de woorden van de jongeman in het graf. Maria van Magdalena ging de discipelen pas het goede nieuws vertellen toen zij Jezus zelf gezien had. De discipelen geloofden het ook niet toen zij het nieuws hoorden. Pas toen zij Hem zelf zagen geloofden zij het.


De beweging die Jezus had gestart werd hierdoor gered. Aangespoord door Jezus en ondersteund door wonderen en tekenen gingen de discipelen overal heen om te prediken over Jezus. Waar zij eerder nog wanhoopten en zich geen raad wisten waren ze nu bekrachtigd om hun werk voort te zetten!


Heb jij wel eens meegemaakt dat nieuws te goed klonk om waar te zijn? Dat je niet geloofde dat er verlossing voor jou was, terwijl deze eraan kwam?


Ben jij wel eens bevrijd van iets? Zo ja, wat deed dat dan met je?