Jezus volgen in Zijn lijden

Day 6 of 8 • This day’s reading

Devotional

Een valse beschuldiging


Ben jij ook wel eens onterecht ergens van beschuldigd? Of misschien zelf gestraft voor iets dat je niet hebt gedaan, of dat niet jouw schuld was? En weet jij nog hoe dat was?


Gisteren lazen we al dat Jezus voor het Sanhedrin werd gesleept en door de overpriesters ter dood veroordeeld werd, ondanks dat zij aanvankelijk geen betrouwbare getuigen tegen Hem konden vinden. De valse getuigen spraken elkaar namelijk tegen! Het was het Sanhedrin onder de Romeinse wet echter niet toegestaan om deze straf uit te voeren. Hiervoor moest Jezus worden berecht door de Romeinen. Zij brachten Hem daarom voor Pontius


Pilatus, die namens de Romeinen de bestuurder was van de provincie Judea. Die was echter van mening dat Jezus niks had misdaan. Laten we lezen hoe Pilatus in deze situatie handelde en hoe het afliep.
Lezen: Marcus 15:1-41
Opoffering


Jezus werd uiteindelijk nooit schuldig bevonden, althans, niet door Pilatus. Desondanks levert Pilatus Hem over om gekruisigd te worden, om de menigte tevreden te houden. Ter contrast wordt de schuldig bevonden Barabbas vrijgelaten. Het leven van Jezus was voor Pilatus dus niet veel waard. Die had meer aandacht voor zijn eigen status en positie.


Jezus liet dit allemaal over zich heen komen. Niet alleen omdat Hij wist dat dit moest gebeuren, maar ook omdat Hij bereid was om dit te doen, voor de Vader en voor de mensen. Hij droeg de pijn, vernederingen en vloek die eigenlijk voor de zondaars bedoeld was, voor ons. Hij offerde zichzelf op.


Wat betekent het offer dat Christus aan het kruis bracht voor jou?


Ben jij iemand die bereid is om offers te brengen? Of misschien zelfs wel om zichzelf op te offeren?