Jezus volgen in Zijn lijden

Day 2 of 8 • This day’s reading

Devotional

Een zootje!


Heb jij dat ook wel eens meegemaakt? Dat je van huis weg was, misschien naar je werk, of op vakantie, en dat je bij terugkomst merkte dat jouw huis een puinhoop was? Misschien omdat een huisgenoot, of de kinderen er een rommel van hebben gemaakt in jouw afwezigheid, of doordat er ingebroken was?


Op de dag na de intocht in Jeruzalem besloot Jezus om te doen wat Hij gewend was om te doen. Hij ging naar het huis van Zijn Vader, de tempel, om zich bezig te houden met de dingen van zijn Vader (Lukas 2:49). Wat hij echter aantrof was niet pluis. Het was een rommeltje! Lees in het gedeelte van vandaag wat Jezus aantrof en hoe Hij daarop reageerde. 


--Bijbellezing--


Tijd om op te ruimen!


Waar een dag eerder Jezus nog met een groot onthaal werd verwelkomd in de stad slaat de sfeer in de tempel helemaal om. Jezus is razend als Hij ziet wat voor een rommel het in het huis van Zijn Vader is, wat voor taferelen daar plaatsvinden! Hij gooit tafels ondersteboven en jaagt mensen de tempel uit. Een heftige schoonmaak! Laat in de avond vertrekt Jezus weer en geeft Hij Zijn discipelen onderwijs.


De volgende dag keert Jezus weer terug. Hoewel hij een grote slag geslagen heeft bij het opruimen van de tempel moet er nog een hoop gebeuren. Nu gaat het niet zozeer over de dingen die mensen doen, maar over de manier van denken. De Farizeeërs, Herodianen, Sadduceeërs en priesters krijgen er verbaal flink van langs.


Toen Jezus in de tempel kwam trof Hij een flink zootje aan. Hij liet zich hier echter niet door ontmoedigen, maar bond gelijk de strijd aan tegen hen die de tempel verontreinigden.


Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die in ons woont en in ons thuis is. En soms maken wij wel eens een rommeltje daarvan. Hoe denk jij dat de Heilige Geest reageert als Hij bij jou ‘thuiskomt’?


Op wat voor manieren zou jij jouw tempel kunnen reinigen? Of ervoor kunnen zorgen dat het niet meer verontreinigd wordt?