Jezus volgen in Zijn lijden

Day 5 of 8 • This day’s reading

Devotional

Feestmaaltijd


Heb jij ook wel eens Pasen of Kerst gevierd met een grote maaltijd? Nodigde u daarbij ook mensen uit en waarom? Of hield u het bij uw gezin?


Jezus liet zijn discipelen ook een feestmaaltijd, geheel in joodse traditie, regelen om het pascha met hen te vieren. Op de zolderkamer van een ogenschijnlijk willekeurige man komen zij bij elkaar. De maaltijd neemt echter een bijzondere wending als Jezus de discipelen slecht nieuws vertelt. Eén van hen zal Hem verraden en de rest zal Hem verloochenen. Laten we lezen hoe de discipelen hierop reageerden en wat er de komende nacht gebeurde.


Lezen: Marcus 14:12-72
Maaltijd met God


De reacties waren eenduidig. Niemand wilde degene zijn die Jezus zou verraden en met name Petrus kon niks met het idee dat hij Jezus zou verloochenen. Toch gebeurde het allemaal. Judas verraadde Jezus met de kus en de discipelen, met name Petrus, verloochenden Hem allemaal. Jezus eindigde voor het Sanhedrin.


Misschien heb je voor het lezen nagedacht over de vraag wie jij zou uitnodigen voor een feestelijke maaltijd. Toen Jezus moest kiezen met wie Hij de maaltijd zou delen was het met Zijn discipelen. Dat klinkt niet gek, maar als we weten dat Jezus’ wist dat zij Hem allemaal nog tijdens de nacht na de maaltijd zouden verloochenen dan is het op zijn minst bijzonder. Zou jij mensen uitnodigen voor een feestmaaltijd als je zou weten dat die mensen jou zouden verraden?


Toch deed Jezus dit en doet Hij dit nog steeds. Bij het avondmaal, dat in het leven geroepen werd bij deze maaltijd, worden wij uitgenodigd om deel te nemen aan een maaltijd bestaande uit Zijn bloed en lichaam. Zelfs als Jezus weet dat je na de maaltijd zult zondigen ben je welkom, omdat Hij van jou houdt.


Wat betekent het avondmaal voor jou? En doe jij wel eens mee met het avondmaal? Worstel jij daarbij ook wel eens met het feit dat je een zondig mens bent, die de relatie met God schade berokkend, maar toch meedoet?