Jezus volgen in Zijn lijden

Day 7 of 8 • This day’s reading

Devotional

Pijn en verdriet


Misschien heb je wel eens meegemaakt dat een familielid is overleden. Dat is altijd een moeilijke, maar ook hectische tijd. Er moet veel geregeld worden voor de begrafenis, of de crematie, maar onderwijl is er ook veel verdriet.


Gisteren lazen we dat Jezus overleed. Hij sprak zijn laatste woorden uit en gaf de Geest. Ook nu moet er veel geregeld worden en is er veel pijn en verdriet. Pijn omdat alle discipelen Jezus verloochend hebben. Verdriet omdat Jezus er niet meer is.


De discipelen zijn nu uit beeld. Gelukkig is daar echter Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer die ook geloofde. Hij neemt samen met een paar vrouwen de verantwoordelijkheid voor het lichaam van Christus op zich. Laten we kijken hoe zij dat deden.
Lezen: Marcus 15:42-47
Verslagen?


De situatie voor de beweging die Jezus startte ziet er slecht uit. Jezus is dood en Zijn discipelen hebben hem allemaal verloochend. De enigen die zich nog om hem bekommerden waren een raadsheer en een paar vrouwen. Het lijkt hiermee over te zijn voor het Koninkrijk van God.


Niemand weet wat de discipelen op dit moment aan het doen zijn. Waarschijnlijk rouwen ze om hun leider. De elf discipelen (Judas heeft zichzelf om het leven gebracht) lijken in ieder geval nog wel samen te zijn, maar lijken zich ook geen raad te hebben geweten met de situatie.


Ondertussen geven Jozef van Arimathea, Maria Magdalena en Maria, de moeder van Joses, Jezus een gepaste begrafenis. In een uitgehakte rots, bedekt met een grote steen, zodat niemand bij het lijk kon.


Heb jij ook wel eens in een situatie gezeten waarin je niet meer wist hoe het verder moest? Een situatie waarin je dacht dat de enige optie was om het op te geven? Hoe ging jij daar mee om?