YouVersion Logo
Search Icon

Plan Info

Jezus volgen in Zijn lijdenSample

Jezus volgen in Zijn lijden

DAY 1 OF 8

De bevrijding komt eraan! In de wereld zijn er altijd veel mensen geweest die onderdrukt werden. Mensen die bevrijding nodig hadden. Zoals de Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Misschien heb je wel eens beelden gezien van de bevrijding van Nederland. Tanks, vrachtwagens en auto’s uit allerlei geallieerde landen die in colonne door de straten reden, toegejuicht door een menigte die door het dolle heen was. Een menigte die haar wanhopige situatie voorbij zag gaan. De Israëlieten in de tijd van Jezus zaten ook in zo een situatie. Onderdrukt door de Romeinen, maar ook door hun eigen onvermogen om zuiver voor God te staan. Lees in Marcus 11:1-11 hoe zij reageerden toen zij hun verlosser zagen. Hosanna! Toen de mensen in Jeruzalem de Messias de stad in zagen komen waren ze dolblij. Zo blij zelfs, dat ze de weg voor Hem plaveiden met hun kleding en met palmtakken. Ook riepen zij ‘Hosanna!’ naar Hem en ‘gezegend Hij Die komt in de naam van de Heere!’. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hosanna? Het woord is afkomstig van de Hebreeuwse woorden hosha (red, verlos) en na (alstublieft). Letterlijk betekent het dus ‘verlos (mij/ons) alstublieft’. Deze mensen wisten, net als de Nederlanders destijds, dat hun bevrijder de stad binnenkwam, niet in een pantservoertuig, maar op een ezelsveulen, stapvoets. Een vreemd contrast met de paarden en strijdwagens waarmee de Romeinen doorgaans voorbijraasden. Tocht zou hij ervoor zorgen dat deze mensen in vrijheid konden leven. Iets waar de mensen om vroegen door ‘hosanna’ te roepen en waarover ze tegelijk door het dolle heen waren, omdat ze overtuigd waren dat het ging gebeuren. Ook wij hebben wel eens bevrijding nodig. Heb jij wel eens meegemaakt dat jij bevrijding nodig had en daarvoor bad tot God? Geloofde jij toen ook dat jouw bevrijding eraan kwam? De mensen in Jeruzalem gaven Jezus een groots onthaal. Wat voor onthaal gaf jij Jezus toen jij Hem leerde kennen? En hoe reageer je nu als je Hem voelt of ziet?

Scripture

Day 2

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy