40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Ang Bautismo ni Hesus

Lukas 4. 1-13

  1. Paano ini-aplay ni Juan ang kanyang mensahe sa iba't-ibang mga tagapakinig?
  2. Ano ba ang sinabi ni Juan tungkol kay Hesus?
  3. Paano ipinagtibay ng Diyos at ng Espiritu Santo ang bautismo ni Hesus?