دعاهای عیسی

٥ روز

ما اهمیت ارتباط در روابط را می‌دانیم و رابطۀ ما با خدا از این امر مستثنی نیست. خدا می‌خواهد ما از طریق دعا با او در ارتباط باشیم− انضباطی که حتی پسر یگانه خدا نیز آن را پیش گرفت. شما با الگو گرفتن از عیسای مسیح، به چالش کشیده خواهید شد تا از مشغلۀ روزمره قدری کناره بگیرید، و از قوت و هدایتی که حاصل دعاست بهره‌مند شوید.

ناشر

از مؤسسۀ immersion digital سازندۀ glo bible برای به اشتراک‌گذاری این برنامۀ ویژه، تشکر می‌کنیم. شما می‌توانید با استفاده از glo bible این برنامۀ مطالعه و بسیاری برنامه‌های مشابه آن را به‌راحتی بسازید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از وب‌سایت www.globible.com دیدن کنید.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 250000 تکمیل