Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 3 z 18

Jižní království jde do zajetí (1. fáze)


Jižní království Židů, převážně z pokolení Judy, se rozkládalo v okolí Jeruzaléma. Judští králové byli zbožnější. Poslední, Bohem oceněný král, byl Joziáš. Potom to však šlo s Judou „z kopce“. Byl postupně zajat a násilně přesídlen do zajetí babylonského (-586).


Otázky:


1. Jak se jmenovali poslední tři králové Judští? (Jména dvou z nich se jen nepatrně liší.)


2. Poslední král Sidkijáš se původně jmenoval jinak. Jak?


3. Co všechno vyraboval Nebúkadnesar?


4. Co se z této kapitoly dočítáme o Bohu? Jaké pocity to v tobě vzbuzuje?

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů