Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 5 z 18

Jak vypadal život v zajetí (začátek –605)


O tom, jak vypadalo zajetí asyrské, vlastně moc nevíme. Jen tušíme, že zde začíná velký příběh Židů rozptýlených po celém světě až dodnes. Právě v zajetí začalo vznikat židovské náboženství, jak je známe dnes. Někde tam mají své kořeny dnešní synagogy – jakési „modlitebnoškoly“ židovské. O zajetí v Babyloně si můžeme vytvořit představu z příběhu Daniele a příběhu Ester.


Nejdříve Daniel. Byl to skvělý muž (vlastně mladík), který ve své vysoké vládní funkci ve službách cizího krále přežil čtyři babylonské vládce.Otázky:


1. Jak se jmenovali čtyři mládenci původně a jak jim změnili jména? (Doporučuji si to napsat)  1. ......................... - ...............................

  2. ........................ - ...............................

  3. ........................ - ...............................

  4. ........................ - ...............................


2. Všichni čtyři kluci byli velmi zbožní. Jak se to projevovalo a jak je Bůh provázel?


3. Jak dáváš svou křesťanskou víru najevo ty mezi svými kamarády?

Písmo

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli