Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 8 z 18

Druhý výklad snu Danielem
Otázky:


1. Opět si namaluj Nebúkadnesarův sen!


2. K čemu vyzýval Daniel krále? Jakými slovy? (24)


3. Co se přihodilo králi? Proč asi? Jakou špatnou vlastnost měl?


4. Mohl se tento příběh stát a nebo ne?


5. Zkus si zjistit, co je to schizofrenie a popřemýšlej, jak by to mohlo souviset s naším textem.

Písmo

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli