Exil: Cesta tam a zpět

Exil: Cesta tam a zpět

DEN 7 z 18

V ohnivé peci
Otázky:


1. Co všechno riskovali naši tři kluci neuposlechnutím králova rozkazu?


2. Proč takto neuposlechli králův rozkaz?


3. Byl v peci Daniel? A kdo byl asi ten čtvrtý?

Písmo

O tomto plánu

Exil: Cesta tam a zpět

Čtením plánu se dostaneš na cestu do zajetí izraelského národa. Chvíli tam pobudeš s Ester a Danielem. A nakonec se s Nehemjášem dostaneš zpět domů. Proč byl Izrael vystěhován? Co to znamená dnes pro tebe?

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

O vydavateli